Hvordan sikrer vi reelle resultater – på en enkel og tidseffektiv måde?

Vi samarbejder gennem en række kortvarige dialoger ud fra følgende fremgangsmåde:

  • Dialogernes frekvens afstemmes efter dine ønsker og muligheder.
  • Indsatsen koncentreres om de udfordringer, der er absolut væsentligste, set i relation til din konkrete og specifikke situation og målsætning.
  • Den mest hensigtsmæssige rækkefølge for håndteringen af udfordringerne fastlægges – hvorefter vi alene fokuserer på én udfordring ad gangen.
  • Der sikres en anerkendende og kreativ atmosfære for frembringelse af attraktive løsningsmuligheder.
  • Såvel de menneskelige som de forretningsmæssige aspekter varetages.
  • Der organiseres en løbende opfølgning på indsats og resultat fra implementeringens start – for at sikre, at den tiltænkte udvikling etableres og fastholdes.